System Engineering Company s.r.o. nabízí komplexní řešení v následujících směrech:

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI


Řešení problematiky energetické závislosti pomocí komunálních služeb metodou instalace kogeneračních mikroturbín Capstone (USA), které pracují na základě tekutého a plynového paliva.

Dané projekty umožňují nejen snížit energetickou závislost na komunálních službách, ale mají i minimální dobu soběstačnosti (2-5 let).

Kogenerační mikroturbíny jsou novou generací kogenerační techniky a liší se od obyčejných plynových kogeneratorů následujícími indikátory:

  • Možnost pracovat s plynem, který má nízký obsah CH4 (od 30%), což z nich dělá nepostradatelnou část v zotavení bioplynů
  • Nízké náklady na technické služby (ve srovnání s obyčejnými kogenerátary cena služeb a použitých materiálů je 5-10x vyšší);
  • Škálovatelnost modelů. Rozsah výkonů – 30kW, 65kW, 200,400,600,800,1000kW a shluků v rozsahu 20mW;
    -
  • Provoz v režimu offline bez potřeby výpomoci personálu;
  • Nízká hlučnost a nízká hladina emisí do atmosféry, což umožňuje použít mikroturbínu v centrální části města.


ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Čisté prostředí – základ zdraví


Nabízíme vlastní řešení a technologie pro očištění vysoce koncentrovaných a odpadních vod.

Modelování biologické technologie čištění díky využití moderních programů Bio Win a Aquasim, umožňuje již ve stádiu projektování vypočítat zóny denitrifikace, odstranění biogenních nečistot nebo vliv vnějších faktorů na celý proces očištění vody. Tento přístup, na rozdíl od klasického, umožňuje vyprojektovat očistná zařízení za účelem odstranění daných nečistot ve vodě a výrazně zjednodušit dlouhý a nákladný proces opravy techniky poté, co byla spuštěná.

Pro vysoce koncentrovanou vodu byla vypracována řada efektivních technologických řešení, která povolují umožnit očištění vody s využitím etap předběžného fyzicko-chemického, neúplného nebo úplného biologického očištění a dosáhnout potřebné čistoty proto, aby se voda mohla vypustit do kanalizace či do jiného vodního objektu.

V závislosti od předem zadané efektivity odstranění různých složek odpadních vod, proces očištění může zahrnovat rozdílné etapy fyzicko-technického, biologického čištění či doočištění nebo dokonce jejich kombinaci.

Využitím zkušenosti předních inženýrských společnosti na světě, nabízíme Vám technologie, které splňují veškeré novodobé požadavky kvality čištění, využívání zařízení nebo provozní náklady.

Technologie mechanického čištění «Salsnes Filtr».
Technologie fyzicko-chemického očištění na bázi sběračů «TORO».
Technologie biologického očištění s využitím přirozené mikroflóry.
Technologie nitri- a denitrifikace. Technologie odstranění biogenních nečistot.
Technologie mechanického odvodnění kalu.

Realizace řady technologií je možná jen díky využití unikátního zařízení, které zahrnuje nejprogresivnější nápady v oblasti očištění odpadních vod.TĚŠÍME SE NA SPOLUPORÁCI S NOVÝMI PARTNERY!