System Engineering Company s.r.o. nabízí své služby v oblasti komplexní dodávky zařízení a prodělání projektových prací pro vybavení novými stroji v hutnickém průmyslu.

Opíraje se na léta zkušenosti, těsnou partnerskou spolupráci s vedoucími projekčními centry v EU a zemích SNS, naše odborníci poskytují svá řešení ohledně modernizace hutnických zařízení a investiční výstavby výrobních linek na základě technického zadání zákazníka v následujících směrech:

VÝROBA VYSOKÉ PECI


 • Zařízení pro výrobu vysoké peci (brána prouděná teplého a studeného vzduchu);
 • Dvojitý kuželový nebo zvonový sazební uzávěr;
 • Recyklace expanzní plynové turbíny pro vysokopecní plyn;
 • Široké spektrum zařízení v slévárenství.

AGLOMERAČNÍ VÝROBA


 • Projektování a komplexní dodávka systém aspirace a čištění plynů;
 • Vysokotlakové stroje pro zónu spékaní a chlazení aglomerátu;
 • Systémy přepravy horkých metalů.


VODNÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ


 • Chladicí věže
 • Uzavírací a regulační ventily
 • Automatické samočisticí filtry.

VÁLCOVÁNÍ


 • Hydraulické zařízení pro energii
 • Hydraulický systém řízení
 • Elektrické vybavení (pohony, elektromotory, frekvenční převodníky)
 • Válcovací válečky, prvky válečků (válečkové kolečka, oporná konstrukce)

PŘEVODNÍKOVA VÝROBA


 • Vysokotlakové stroje pro odvádění převodníkových plynů z ocelových převodníků různé kapacity

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ


 • Zařízení pro vykládání materiálu
 • Skládkové stroje, zakladače, systém vykládání vagonů
 • Široký spektrum dopravního zařízení; deskové, řetězové a potrubní dopravníky
 • Systémy přepravy materiálů

OBJEM NABÍZENÝCH MOŽNOSTI


Naše firma nabízí celou škálu služeb, týkajících se rekonstrukce a modernizace výrobních kapacit «na klíč»:

 • Práce nad projekty
 • Dodávka zařízení, včetně celní kontroly a přívozu zařízení přímo na sklad zákazníka
 • Montáž zařízení
 • Zprovoznění a poučení zákaznického personálu, jak správně zacházet se zařízením
 • Servis se zárukou i po uplynutí záruky


TĚŠÍME SE NA SPOLUPORÁCI S NOVÝMI PARTNERY!