01

OBCHODNĚ-PRŮMYSLOVÁ KOMORA VE STÁTECH SNS

Komora pro hospodářské styky zemí SNS, specializující se na obchodní komoru a zakladatelem které je Obchodní komora ČR, vznikla v březnu roku 1997v Praze (založená na základě zákonu № 42/1980- «O ekonomických stycích se zahraničím»). Cílem působnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich snaze se udržet na perspektivních trzích států SNS a hlavně podpora exportu ČR do těchto zemí.

V danou chvíli Komora spojuje více než 150 subjektů podnikatelské činnosti působících v nejrůznějších sférách průmyslu, bankovnictví, obchodování a službách, tedy obchodních činnosti, spojených se státy SNS.

Komora těsně spolupracuje s orgány státní moci a to především s Ministerstvem průmyslu a ochodu, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupitelstvím ČR ve státech SNS a zastupitelstvím SNS, které má akreditaci v ČR.

Na komerčním základu Komora poskytuje českým (členům Komory se zvýhodněnou nabídkou) a zahraničním podnikatelům řadu užitečných služeb, jako například:

  • Organizace seminářů a konferencí;
  • Organizace obchodních jednání s představiteli ze států SNS;
  • Organizace kontaktních dnů s představiteli ze států nebo regionů SNS v ČR;
  • Organizace misí českých podnikatelů do států nebo regionů SNS;
  • Poskytování českým podnikatelům kontaktních adres;
  • Prezentace českých firem ve státech SNS a firem z SNS v ČR;
  • Informace o konání výstav a jiných události;
  • Poskytování podnikatelům ze zemí SNS možnosti odeslání faxem nebo elektronickou poštou své dotazy a nabídky pro bezplatné publikace na internetových stránkách Komory

Komora bere aktivní účast v přípravě vyjednávání mezivládních komisí a to tím, že aktivně vyjadřuje své postoje a názory s ohledem na materiály a závěry protokolů s cílem pružnějšího odstranění překážek ve vzájemných obchodních vztazích; účastní se událostí, které jsou organizovány Velvyslanectvími států SNS v ČR; aktivně se účastní identifikace perspektivních oblasti pro budoucí spolupráci, ve vytvoření právního rámce spolupráce s partnery ze států SNS, v první řadě s Obchodní komorou, oficiálními představiteli obchodního kruhu, kteří na profesionální úrovni mohou zabezpečit českým podnikatelům služby, potřebné pro jejich vliv na území států SNS.